Month: Listopad 2018

Przekształć ścisły umysł w wygraną

Mówi się, że matematyka to królowa nauk, dlatego nie każdemu nauka tego przedmiotu przychodzi z łatwością. Grono osób z predyspozycjami do nauk ścisłych jest węższe niż osób z umysłem humanisty, dlatego umiejętności takie warto wykorzystywać. Jednym ze sposobów na sprawdzenie siebie i swoich możliwości jest olimpiada matematyczna, w której każdy uczeń może wziąć udział. Olimpiada Read More

Analiza kosztów i cen

Analiza kosztów i cen to dwie współzależne metody prognozowania kosztów projektu i programu. Analiza ceny bierze pod uwagę wyłącznie cenę jednostkową, oferowaną przez dostawcę, podczas gdy analiza kosztów uwzględnia uzasadnione koszty dla dostawcy, w celu ustalenia uczciwości i stosowności podanej ceny. Podstawowe komponenty W zależności od metody zamówień i przedmiotowych pozycji analiza kosztów i cen Read More